Cookie en Privacybeleid

Cookie en Privacybeleid

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Persoonlijke gegevens die wij verwerken via de webpagina www.Aanhang-Kopen.eu (verder als: “Website”) worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. Aanhang-Kopen.eu is de verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 oktober 2023.

Wij stellen u op de hoogte van gewijzigde privacyverklaring door een bijgewerkte versie van de privacy- en cookieverklaring op de Website te plaatsen. Wij raden u aan om deze privacy- en cookieverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Vastleggen en verwerking van gegevens
Wij bewaren en gebruiken persoonsgegevens die direct of indirect door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. U kunt ook zelf vragen om inzage, wijziging of verwijdering van gegevens. Zie hiervoor uw rechten en onze contactgegevens onderaan.

Verstrekken aan andere bedrijven en instellingen
Aanhang-Kopen.eu verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, als u ons daar toestemming voor geeft of als wij daar een wettelijke plicht of gerechtvaardigd belang voor hebben. Gezien de functie als platform kunnen persoonsgegevens worden doorgegeven aan de adverteerders en bieders op de veilingen. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze Website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Wij werken samen met bepaalde bedrijven, dat zijn:

 • Externe ICT-dienstverleners;
 • Leverancier van onze administratietool en ons administratiekantoor;
 • Bedrijven die cookies via onze Website plaatsen (zie hieronder).

Content van derden
Aanhang-Kopen.eu verwijst naar andere websites van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, tekst of banner). Op deze websites val u onder de gebruikersvoorwaarden en privacyverklaring van die betreffende site. Aanhang-Kopen.eu heeft geen invloed op de inhoud en het beleid van deze sites

Verwerkte persoonsgegeven
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • E-mailadres;
 • Naam of pseudoniem;
 • Postcode;
 • IP-adressen;
 • Door uw gestelde vragen;
 • Geüploade profielfoto (optioneel);
 • Uw social media pagina’s (optioneel);
 • Telefoonnummer (optioneel);
 • Betaalgegevens uitsluitend van zakelijke adverteerders.

Doeleinden van de persoonsgegevensverwerking
Wij verwerken de persoonsgegevens die u ons hebt verstrek uitsluitend voor de volgende doeleinden:

 • Om de overeenkomst uit te voeren;
 • Om uw advertentie en biedingen te processen;
 • Om contact met u te houden;
 • Om de Website verder te ontwikkelen en te verbeteren;
 • Om veiligheid van de Website en zijn gebruikers te waarborgen;
 • Voor statistieke doeleinden en marketing (ontwikkelen en verbeteren van bestaande en nieuwe diensten).

Wachtwoord
U bent zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met uw wachtwoord. Wij verstrekken de inloggegevens alleen aan de accounthouder zelf. Wij raden u ten zeerste af uw inloggegevens aan familieleden, vrienden of anderszins derden ter beschikking te stellen. Wij gaan er in elk geval vanuit dat wanneer er wordt aangemeld met uw gebruikersnaam en wachtwoord, dit door uzelf of met uw goedvinden is geschied. Dat geldt ook voor alle handelingen die na het inloggen op uw account worden verricht. Wanneer u vermoedt dat het wachtwoord bij onbevoegden bekend is, dient u deze per direct te wijzigen via ‘Mijn Aanhang-Kopen.eu’ onder de tab ‘Persoonlijke gegevens’. Wij adviseren u periodiek uw wachtwoord preventief te wijzigen.

Contact en e-mail
Wanneer u een contact- of aanmeldformulier op de Website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van u e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Tevens worden u e-mail gegevens gebruikt om de functionaliteit van het systeem te waarborgen. Hiermee wordt onder meer, doch niet uitsluitend, de functionaliteit 'biedingen' verstaan. Ook wanneer de content/ advertentie(s) via derden wordt aangeboden.

Nieuwsbrieven van Aanhang-Kopen.eu
Na uw toestemming bij de registratie kunnen u e-mail gegevens worden gebruikt voor nieuwsbrieven van Aanhang-Kopen.eu waarmee wij u onder meer op de hoogte houden van nieuwe mogelijkheden op onze website. In voorkomende gevallen kan onze nieuwsbrief voorzien zijn van commerciële boodschappen en speciale aanbiedingen aan u gericht.

Cookies
Op de Website gebruiken wij cookies. Cookies zijn informatiebestanden die bij het bezoeken van een Website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen worden van het device van de bezoeker (zoals PC, tablet of smartphone). U hoeft dus deze informatie niet steeds opnieuw te verstrekken wat u volgend bezoek aan onze Website vergemakkelijkt. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens. Dat gebeurt via de webbrowser op het device. U kunt de browser van uw computer zo instellen dat u tijdens u bezoek aan onze Website geen cookies ontvangt. Wij gebruiken cookies om:

 • Functionaliteiten van de Website mogelijk te maken (technische of functionele cookies);
 • Het gebruik van de Website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);
 • Eenvoudige integratie met verschillende sociale media websites mogelijk te maken (sociaal media cookies);
 • Het surfgedrag op de Website te analyseren en het bepalen van trends voor toekomstige advertentiedoeleinden (tracking cookies);
 • U online advertentieaanbod te verbeteren en om ons inzicht te geven in onze campagneprestaties.

Wanneer u de Website voor het eerst bezoekt, wordt er een pop-up getoond waarin wordt aangegeven dat als u verder surft, dat u dan het plaatsen en gebruiken van de cookies en plugins zoals hier is omschreven accepteert. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels de browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze Website dan niet meer optimaal functioneert.

Analytics en advertentie
Onze Website bevat advertenties die worden aangeleverd door het Amerikaanse bedrijf Google. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van cookies en andere technieken, om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en hoe onze advertenties presteren.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van u computer (IP-adres), opgeslagen op servers.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze Website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Zij kunnen deze informatie aan derden verschaffen indien ze hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens deze bedrijven verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de privacyverklaringen van Google 

Social Media cookies
Om eenvoudige integratie met verschillende sociale media websites mogelijk te maken, gebruiken wij social media cookies. Wij gebruiken hiervoor cookies van FacebookTwitterLinkedInGoogle+ en AddThis. Hierdoor maken wij in sommige gevallen gebruik van de persoonsgegevens die gekoppeld zijn aan uw social media profiel. Voor meer informatie zie de privacyverklaringen van deze organisaties.

In- en uitschakelen van cookies
In u browser kun u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer u ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw webbrowser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze Website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van die websites te lezen alvorens van die websites gebruik te maken.

Beveiliging van persoonsgegevens
Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. De toegang tot u accountgegevens is middels een gebruikersnaam en wachtwoord afgeschermd en onze veiligheidsmaatregelen worden regelmatig gecontroleerd. Wij maken met name gebruik van beveiligde verbindingen (SSL-certificaten) waarmee alle informatie tussen jou en onze Website wordt afgeschermd wanneer u zich registreert of van de Website gebruik maakt.

Uw rechten
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • Het laten corrigeren van fouten;
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • De beperking van een verwerking;
 • Intrekken van toestemming;
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
 • Overdraagbaarheid van gegevens.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat wij zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Omdat jij via ‘Mijn Aanhang-Kopen.eu’ al uw gegevens zelf kunt aanpassen, en zelfs uw hele account kunt verwijderen, zullen wij u in beginsel altijd adviseren dit zelf uit te voeren. Dit kan dan op ieder door uw gewenst moment zonder tussenkomst van ons. Dit voorkomt misverstanden en u weet zeker dat u opdracht wordt uitgevoerd precies zoals u wilt.

Contactgegevens
Vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) u persoonsgegevens kun u te allen tijde richten aan:

Aanhang-Kopen.eu
K.Molenstraat 14
6665BE DRIEL
KvK: 09148392

Info @ Aanhang-Kopen . eu

 

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heb u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.


Aanhang-Kopen.eu is op geen enkele wijze aansprakelijk voor (gevolg)schade die voortkomt uit het gebruik van deze site, dan wel uit fouten of ontbrekende functionaliteiten op deze site.